обучение

обучение

    

           

                                            

                                                                                          Скъпи приятели

 

Всеки, който има желание да изучава и прилага юмейхо, трябва е готов да се отдаде напълно на идеята, че чрез действията си ще работи за подобряването на физическото и психическото здраве на хората! Трябва да е готов да  проявява търпение и любознателност и да се научи да печели доверие чрез знанията и уменията си! Всяко действие по време на прилагането на ЮМЕЙХО се базира на усвоените базови техники, на разбиране на теорията за центъра на тежестта и осмислянето на мъдростта  на метода.

При нас обучение е задълбочено, с високо качество и професионализъм. Ние правим всичко възможно да разберете основите и философията на юмейхо, да осъзнаете отговорността към здравето на  хората и да оправдаете доверието им към Вас и метода. Учим Ви, че когато прилагате юмейхо трябва да сте с чисти помисли, да уважавате и обичате това което правите, да сте горди от възможността си да помагате на хората, но и да цените труда който полагате!  Не на последно място да  влагате безусловна любов във всяко свое действие!

 

ЮМЕЙХО - професионално практическо и теорeтическо обучение – индивидуално и групово...

Условия: Навършени 18 години и завършено средно образование

1. автобиография
2. доводи за вашето решение, че желаете да изучавате Юмейхо /мотивация/
3. две снимки

 

За цената на курсовете на телефон 0898 395636 и 0899 192625

Времето за обучение е винаги индивидуално за всеки ученик, но минимум по 80 часа на степен.

    Обучение за трето ниво /степен, дан/  цена ....... лв.  Всеки има право да се яви за трето професионално ниво след работа с юмейхо  минимум две години от вземането на второ ниво.


След завършеното обучение и успешно положени изпити по теория и практика, ученикът получава оригинална японска диплома и сертификат от Юмейхо Сдружение България.

Диплом за второ ниво /степен, дан/ цена – 200 долара

Диплом за трето ниво /степен, дан/ цена – 400 долара


Важно:

Условията за обучение и практикуване на Юмейхо са: на всеки две години трябва да се защити степента, която е получена пред представител упълномощен от Центъра за превантивна медицина в Токио – Япония.

 Не носим отговорност за лица, които неправилно използват и извършват наместващи техники, манипулации и  похвати на  юмейхо метода! 

 

Обучението  се  провежда в следният ред:

Запознаване с основите на юмейхо

  • Характеристика на Юмейхо
  • Базова техника / 100 похвата /
  • Влияние на Юмейхо  върху човека
  • Видове размествания / десен, ляв и комбиниран тип /
  • Какви заболявания причинява хълбочното разместване
  • Диагностика според юмейхо
  • Наместващи техники  /манипулации/, тракции - как, защо и редът на изпълнение според индивидуалната биомеханика и мускулен тонус и възраст и нарушеното равновесие.