за нас

                               ВАЛЕНТИН МИРЧЕВ

 

 

Повече от 22 години Валентин Мирчев помага на хората да  предпазват и възстановяват своето триединно състояние, като използва законите на природата, природните точки на равновесие и теорията за центъра на тежестта. Теория върху която е изградена Японската Мануална Техника ЮМЕЙХО.

Валенти Мирчев започва да се занимава с ЮМЕЙХО през 2002 година.

През 2005 година е един от учередителите на „ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“. През същата е избран за член на „Управителния Съвет“ на Сдружението. През годините е многократно преизбиран на различни позиции в „Управителния Съвет“, някой от които са: председател и замесник председател на „ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“. Член е на „Управителния Съвет“ до март 2018 година, когато по лични съображения се отказва от преизбиране.

През 2007 година защитава IV дан /степен/ по ЮМЕЙХО, с което става  официален преподавател. Същата година започва да преподава Японската Мануална Техника в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ гр.София, където преподава и до днес.

През 2011 година, получава  V дан /степен/ ЮМЕЙХО - Dan 5 Jokyu () Godan Юмейхо Киоши (5段涌命法教士)    - / JOKYU (Advanced - Teacher)/. Заедно със степента, сключва договор с официалния представител на „Европейската Асоциация по ЮМЕЙХО“, който му дава  право да провежда ОБУЧЕНИЯ и извършва ИЗПИТИ, както и да  издава оригинални, лицензирани дипломи по ЮМЕЙХО от „Международния Институт по Превантивна Мецинска Практика“ в Токио – Япония. Договорът също така дава права за извършване на проверки, определящи правилното изпълнение на метода ЮМЕЙХО, спрямо изискванията наложени от „Международния Институт по Превантивна Медицинска Практика“ в Токио – Япония и „Европейската Юмейхо Асоциация“.

През годините Мирчев активно популяризира ЮМЕЙХО метода в България и извън нея. Участва в десетки презентации и демонстрации повишаващи здравната култура у населението, чрез ЮМЕЙХО.

Към момента той притежава дългогодишен терапевтичен и преподавателски опит. Зад гърба си има повече от 35 000 терапии, както и повече от 70 ученика, някой от които доказани на световно ниво.

 

                                 

 

   ПАВЛИН МИРЧЕВ

 

   

 

       Павлин В. Мирчев  започва да изучава Японска Мануална Терапия „ЮМЕЙХО” през 2006 година. Пет години по-късно, през 2011 година защитава изпит и получава  диплома, издадена от „Международния Институт по Превантивна Медицина” в Токио- Япония.
     През 2010г. получава удостоверение от Национална Спортна Академия „Васил Левски”, за завършено обучение по специалност „Рефлексология- Рефлексотерапия” в групата на доц. М.Войников.


       През 2011г. започва работа като СПА Терапевт и Главен Специалист- Ръководител на отдел Мануална Терапия „ЮМЕЙХО” и Източно-Азиатски Терапии, в  СПА център „DREAMS” - FORT NOKS GRAND RESORT- к.к.Елените.


      През 2012г. печели второ място на „4-ти Национален Шампионат по СПА Масаж- Арена на красотата” (4-th National Championship SPA MASSAGE- Arena of Beauty) със създадена от него СПА терапия.


          През  2017г. завършва с отличие следването си в „Медицински Университет – София”.

        През 2018г. успешно защитава изпит по Японска Мануална Техника „ЮМЕЙХО” за притежание на „IV-ти дан”, с което става един от най-младите лицензирани Асистент Преподаватели в света.

        През 2019 г. - Завършва магистърска програма по Ортопедия и Травматология във Физиотерапията към Национална Спортна Академия "Васил Левски"                        

        През 2021 година след проведен конкурсен изпит е зачислен, като Докторант - Докторска програма: Физиотерапия Кинезитерапия редовна форма на обучение.

        Към  момента Павлин В. Мирчев притежава сериозни познания в науки, като Човешка Анатомия, Физиология, Биомеханика, Кинезиология, Патокинезиология, Ортопедия и Травматология, Неврология и други. Има опит при лечението на заболявания от ортопедичен и неврологичен характер, при пациенти в хронична фаза. 

       Активно участва в различни презентации и демонстрации, целящи повишаване на здравната култура и качеството на живот у населението.

       Мирчев заема важно роля, като лектор и преподавател  по „ЮМЕЙХО” и други Мануални Техники в страната и извън нея!

                                                ЕЛЕОНОРА МИРЧЕВА

 

Елеонора Валентинова Мирчева през 2013 год. встъпва  и започва да работи с ЮМЕЙХО и теорията за центъра на тежестта. През 2015 год. взима удостоверение от Национална Спортна Академия „Васил Левски”от  център за следдипломна квалификация „Кинезитерапия за завършено допълнително обучение по специалност „Масаж-Рефлексотерапия”при доц. М. Войников. Специализира се и към заболявания на ЦНС и ПНС. Към момента завършва висшето си образование, като кинезитерапевт в „Медицински Университет” София.