за нас

                               ВАЛЕНТИН МИРЧЕВ

 

 

Повече от 16 години Валентин Мирчев помага на хората да  предпазват и възстановяват своето триединно състояние, като използва законите на природата, природните точки на равновесие и теорията за центъра на тежестта. Теория върху която е изградена Японската Мануална Техника ЮМЕЙХО.

Валенти Мирчев започва да се занимава с ЮМЕЙХО през 2002 година.

През 2005 година е един от учередителите на „ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“. През същата е избран за член на „Управителния Съвет“ на Сдружението. През годините е многократно преизбиран на различни позиции в „Управителния Съвет“, някой от които са: председател и замесник председател на „ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“. Член е на „Управителния Съвет“ до март 2018 година, когато по лични съображения се отказва от преизбиране.

През 2007 година защитава IV дан /степен/ по ЮМЕЙХО, с което става  официален преподавател. Същата година започва да преподава Японската Мануална Техника в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ гр.София, където преподава и до днес.

През 2011 година, получава  V дан /степен/ ЮМЕЙХО - Dan 5 Jokyu () Godan Юмейхо Киоши (5段涌命法教士)    - / JOKYU (Advanced - Teacher)/. Заедно със степента, сключва договор с официалния представител на „Европейската Асоциация по ЮМЕЙХО“, който му дава  право да провежда ОБУЧЕНИЯ и извършва ИЗПИТИ, както и да  издава оригинални, лицензирани дипломи по ЮМЕЙХО от „Международния Институт по Превантивна Мецинска Практика“ в Токио – Япония. Договорът също така дава права за извършване на проверки, определящи правилното изпълнение на метода ЮМЕЙХО, спрямо изискванията наложени от „Международния Институт по Превантивна Медицинска Практика“ в Токио – Япония и „Европейската Юмейхо Асоциация“.

През годините Мирчев активно популяризира ЮМЕЙХО метода в България и извън нея. Участва в десетки презентации и демонстрации повишаващи здравната култура у населението, чрез ЮМЕЙХО.

Към момента той притежава дългогодишен терапевтичен и преподавателски опит. Зад гърба си има повече от 30 000 терапии, както и повече от 70 ученика, някой от които доказани на световно ниво.

 

                                 

 

   ПАВЛИН МИРЧЕВ

 

   

 

Павлин Мирчев започва навлизането си в сферата на юмейхо през 2006 година. През същата година посещава за първи път семинар на Юмейхо Сдружение България в град Разград. През 2010 година получава удостоверение  от Национална Спортна Академия „Васил Левски”от  център за следдипломна квалификация „Кинезитерапия, спортна анимация и туризъм” за завършено допълнително обучение по специалност „Масаж-Рефлексотерапия”при доц. М. Войников. В обучението активно са застъпени множество диспицлини, някои от които: теоритико-практически основи на масажа, анатомо-физиологични особености на човешкото тяло, оценка и показатели за хранене, масаж при травми на ЦНС и ПНС, класически, лечебен, спортен масаж, рефлекторен масаж, зонален масаж, ауриколотерапия, източно-азиатски китайски масаж, специални релаксиращи спа терапии и други.

От лятото на 2011 год. започва работа в спа център „ДРИЙМС” – Fort Noks-Grand Resort – Елените като спа терапевт и главен специалист по Юмейхо и източно-азиатски терапии.

От зимата на 2011 год. работи в съдружие във „Време за мен” гр. София

През октомври 2012 год. печели второ място на IV-ти Национален шампионат по СПА масаж (4th National Championship SPA MASSAGE-Arena of Beauty) със създадената от него СПА терапия –„РА божествена светлина”

Взима активно участие, като помощник на Валентин Мирчев в обучителните курсове по юмейхо. Участва в множество презантации и демонстрации на тема: „Превенция и възстановяване  на здравето чрез юмейхо”

 Завършил  с отличие висшето си образование в „Медицински Университет” София. през 2017год.

 

 

                                                ЕЛЕОНОРА МИРЧЕВА

 

Елеонора Валентинова Мирчева през 2013 год. встъпва  и започва да работи с ЮМЕЙХО и теорията за центъра на тежестта. През 2015 год. взима удостоверение от Национална Спортна Академия „Васил Левски”от  център за следдипломна квалификация „Кинезитерапия за завършено допълнително обучение по специалност „Масаж-Рефлексотерапия”при доц. М. Войников. Специализира се и към заболявания на ЦНС и ПНС. Към момента завършва висшето си образование, като кинезитерапевт в „Медицински Университет” София.